Vraag een gratis energiescan aan

Online aanvragen energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

  Voorwaarden

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • u een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
  • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • u huurt bij een woonmaatschappij;
  • u huurt, en in 2024 maximaal 622,44 eurohuur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeentenmaximaal 672,44 ​​​​​euro per maand betaalt;
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).
   • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
   • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.

  Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

  Nieuwe voorwaarden vanaf oktober 2024

  Vanaf oktober 2024 wijzigen de voorwaarden voor de energiescan. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

  Procedure

  Een gratis energiescan in Nieuwpoort vraagt u online aan via de website Energiesnoeiers of u neemt contact op met Duinenwacht. Dat  energiesnoeibedrijf voert in Nieuwpoort de scans uit.

  De uitvoerder van de energiescan

  • komt bij u langs en inspecteert uw woning
  • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

  U krijgt nadien een rapport met daarin:

  • analyse van de huidige energiesituatie
  • tips om energie te besparen
  • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
  • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
  • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

  Bedrag

  Financieel voordeel

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Uitzonderingen

  Enkel wie tot de doelgroep behoort, kan een gratis energiescan krijgen. Sommige energiescanbedrijven voeren ook een energiescan tegen betaling uit als u buiten de doelgroep valt.

  Online aanvragen energiescan