Vraag een gratis energiescan aan

Online aanvragen energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

  Voorwaarden

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • u een actieve budgetmeter heeft voor gas en/of elektriciteit;
  • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • u huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
  • u huurt, en in 2022 maximaal 554,01 eurohuur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeentenmaximaal 604,01 ​​​​​​euro per maand betaalt;
  • uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 32.980 euro, verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (bedragen 2022).
   • er wordt gekeken naar het inkomen tot drie jaar terug.
   • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.
  • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

  Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

  Procedure

  Een gratis energiescan in Nieuwpoort vraagt u online aan via de website Energiesnoeiers of u neemt contact op met Duinenwacht. Dat  energiesnoeibedrijf voert in Nieuwpoort de scans uit.

  De uitvoerder van de energiescan

  • komt bij u langs en inspecteert uw woning
  • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

  U krijgt nadien een rapport met daarin:

  • analyse van de huidige energiesituatie
  • tips om energie te besparen
  • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
  • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
  • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

  Meebrengen

  Ga op voorhand op zoek naar uw energiecontract en een recente energiefactuur. Op die manier bespaart u tijd tijdens het huisbezoek.

  Bedrag

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Betalende energiescan voor wie niet tot de doelgroep behoort: prijs af te spreken met energiescanbedrijf.

  Online aanvragen energiescan