Villa Hurlebise

Stad Nieuwpoort hecht veel belang aan het behoud van zijn waardevol onroerend erfgoed. De aanleiding voor de opmaak van een beheersplan voor Villa Hurlebise komt er dan ook door de hoogdringendheid van de instandshoudings- en restauratiewerken om dit waardevol gebouw te bewaren.

Het hoekpand Hurlebise bevindt zich op de kruising van de Lombardsijdestraat nr. 16 en Albert I laan nr. 110.

Historische waarde

Villa Hurlebise is een unieke getuige van het elitair toerisme in Nieuwpoort in de 20e eeuw. Dit burgerhuis is een vrij zeldzaam voorbeeld van cottage-architectuur in Nieuwpoort. De architecturale uitwerking wordt gekarakteriseerd door het wisselend dakenspel, de overkragende geveltop, het gecombineerd gebruik van natuursteen voor de plint en ornamenten, de gele baksteenbouw en het imitatievakwerk in de geveltop en het verzorgde schrijnwerk.

Dit pand is opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed en werd in augustus 2005 geregistreerd als monument. Stad Nieuwpoort kocht de villa in 2010 voor 1,1 miljoen euro van eigenaar Marcy.

Restauratiewerken

Stad Nieuwpoort is volop bezig om het geklasseerde pand en erfgoedparel Villa Hurlebise te restaureren. De gevel en het dak van Villa Hurlebise zijn in een eerste fase reeds onder handen genomen. Dankzij de erfgoedpremie van 706.344,42 euro via Onroerend Erfgoed kunnen de vervolgwerken aan het interieur, die geraamd worden op 3.392.166,20 euro, worden uitgevoerd.   

Volgende stap in het restauratieproject is het authentieke interieur van Villa Hurlebise in ere te herstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de waardevolle erfgoedelementen uit de tijdsgeest van de jaren ’20 en ’30.

Ondertussen is het aanbestedingsdossier goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 december 2023. De start van de werken wordt voorzien in september 2024. De totale renovatie zou ongeveer twee jaar duren.

Toekomst

Dit onthaalcentrum in Villa Hurlebise wordt een open Huis voor Toerisme dat niet alleen zal informeren maar ook zal inspireren over een bezoek aan Nieuwpoort en de regio.

De oude garage van de Villa in de Albert I laan wordt de nieuwe toegang tot het Huis voor Toerisme. Deze doorgang zal beschikken over een wand met digitale dragers die seizoenseigen, weersafhankelijke en up-to-date kalendertips meegeven. Hier komt ook een grote kaart van Nieuwpoort.

Het gelijkvloers van het historisch pand krijgt een openbaar karakter. Bezoekers vinden er een onthaal met flexibele infobalie en shop voor toeristische producten. Blikvanger op het gelijkvloers is de inspiratieruimte. Je krijgt hier met audiovisuele technieken en interactieve modules tips voor een veelzijdig bezoek op maat.

Op de eerste verdieping wordt het authentieke salon ingericht als polyvalente ruimte. Dit kan de startplaats zijn voor gidsbeurten, een kamer voor mini-tentoonstellingen of een conferentiezaal. Verder op dit eerste én het tweede verdiep komen kantoren voor de stadsdiensten.

Het geschiedkundige aspect van Villa Hurlebise zal ook duidelijk aan bod komen. Via storytelling keren bezoekers aan Villa Hurlebise terug naar de periode van de familie Claessens, de oorspronkelijke aristocratische bewoners. Een geanimeerde podcast toont je een dag uit het leven van de vroegere dienstmeid. Zij vertelt over de functie die elke ruimte destijds had en trakteert je op leuke en typerende anekdotes. We slaan zo een brug tussen het roemrijke verleden en de veelbelovende toekomst van Villa Hurlebise.

 Stad Nieuwpoort krijgt voor de omvorming van Villa Hurlebise tot een modern en multifunctioneel Huis voor Toerisme de maximale subsidie van 100.000 euro uit handen van de Provincie West-Vlaanderen.