Villa Hurlebise

Stad Nieuwpoort hecht veel belang aan het behoud van zijn waardevol onroerend erfgoed. De aanleiding voor de opmaak van een beheersplan voor Villa Hurlebise komt er dan ook door de hoogdringendheid van de instandshoudings- en restauratiewerken om dit waardevol gebouw te bewaren.

Het hoekpand Hurlebise bevindt zich op de kruising van de Lombardsijdestraat nr. 16 en Albert I laan nr. 110.

Historische waarde

Villa Hurlebise is een unieke getuige van het elitair toerisme in Nieuwpoort in de 20e eeuw. Dit burgerhuis is een vrij zeldzaam voorbeeld van cottage-architectuur in Nieuwpoort. De architecturale uitwerking wordt gekarakteriseerd door het wisselend dakenspel, de overkragende geveltop, het gecombineerd gebruik van natuursteen voor de plint en ornamenten, de gele baksteenbouw en het imitatievakwerk in de geveltop en het verzorgde schrijnwerk.

Dit pand is opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed en werd in augustus 2005 geregistreerd als monument. Stad Nieuwpoort kocht de villa in 2010 voor 1,1 miljoen euro van eigenaar Marcy.

Restauratiewerken

In 2018 werden reeds hoogdringende werken uitgevoerd om vochtinsijpeling en schade aan het interieur te voorkomen. Hiervoor werden het dak en de dakgoten hersteld naar hun oorspronkelijke staat teruggebracht.

In 2021 is men bezig aan de eindfase van de gevelwerken. In het voorjaar werd gestart met de reconstructie van het historisch schrijnwerk, de glasramen en het smeedwerk van de balustrade.

Momenteel wacht de Stad nog op subsidies om het interieur te renoveren. Bijzonder aan het beschermingsbesluit van Villa Hurlebise is dat naast de buitenkant van het gebouw ook het art deco interieur deel uitmaakt van de bescherming.

Toekomst

De Stad wil met Villa Hurlebise een dubbele rol opnemen. Nieuwpoort oogt een waardevol erfgoedverhaal te vertellen door dit stuk kusterfgoed toegankelijk te maken. Daarnaast wil de Stad een volwaardig toeristisch onthaalcentrum uitbouwen. Inspireren en beleven staan hierbij centraal.