Openbare werken in uitvoering

Openbare werken zonder hinder zijn niet mogelijk. Toch proberen we om tijdens de werken de hinder voor alle weggebruikers, omwonenden en ondernemingen maximaal te beperken.  

Bij de planning en fasering van de werken stellen we alles in het werk om de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken te garanderen.