Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel, CBD-shop of privaat bureau voor telecommunicatie

Als u een nachtwinkel, CBD-shop of privaat bureau voor telecommunicatie wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig. Dit is een voorafgaande vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 18 § 1 van de wet dd. 10 november 2006. 

Naast een vestigingsvergunning, heeft u ook uitbatingsvergunning nodig. Dat is een vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel, CBD-shop of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.

U baat een nachtwinkel uit als:

 • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
 • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
 • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
 • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Een CBD-shop is een vestigingseenheid die:

 • producten gerelateerd aan drugs verkoopt
 • er zijn 2 verschillende vormen te vinden: Cannabidiol (CBD) en Tetrahydrocannabinol
  (THC)

Een privaat bureau voor telecommunicatie is:

 • iedere voor het publiek toegankelijke
  vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten

Wilt u op meer locaties een vestigingseenheid openen, dan heeft u per locatie de  vergunningen nodig.

Voorwaarden

Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie:

 • In afwijking van artikel 6, c) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels verboden: vóór 18 u. en na 1 u. van zondag tot en met donderdag, en vóór 18 u. en na 3 u. op vrijdag en zaterdag.
 • In afwijking van artikel 6, d) van de wet dd. 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot private bureaus voor telecommunicatie verboden: vóór 5 u. en na 20 u.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel, CBD shops of van een private bureaus voor telecommunicatie weigeren op grond van

 1. de ruimtelijke ligging van de handelszaak. 

Zo wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of CBD shops verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:

 • Marktstraat
 • Albert I laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan
 • Lombardsijdestraat
 • Oostendestraat
 • Langestraat.

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor telecommunicatie verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende zones bevindt:

 • Marktstraat
 • Albert I laan van de Elisalaan t.e.m. de Kinderlaan
 • Lombardsijdestraat
 • Oostendestraat
 • Langestraat.

Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze gebieden dat het aantal vestigingen van nachtwinkels, CBD shops en/of privaat bureaus voor telecommunicatie de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.

      2. de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het daartoe voorzien aanvraagformulier. 

Bedrag

Kost

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

 • Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (in het bijzonder: artikelen 2, 6 en 18)

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

 • Gemeentelijk reglement vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels en phoneshops (indien van toepassing)

 • Gemeentelijk belastingreglement (indien van toepassing)