Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Maak een afspraak Vraag online aan

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

Het verstekken van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een voorafgaande vergunning.

Een drankvergunning verwijst naar een (gemeentelijke) toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatsen: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom etc.), reizende drankgelegenheden (bv. Verkoop op markten) of occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven).

Volgende regelgeving is van tel:

  • het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken;
  • het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken;
  • de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.

Samengevat voorziet de federale regelgeving in volgende toelatingen/vergunningen:

Type

Gegiste dranken

Sterke dranken

Vast

Positief bericht van de gemeente, na controle hygiëne en moraliteit.

Niet nodig indien gegiste drank enkel geserveerd wordt bij maaltijden.

 

Vergunning van de gemeente, na controle hygiëne en moraliteit.

Reizend

Positief bericht van de gemeente, na controle moraliteit.

 

Vergunning van de gemeente, na controle moraliteit.

Occasioneel (fuif, evenement etc.)

Gemeente kan autonoom formaliteiten bepalen.

 

Gemeente kan autonoom formaliteiten bepalen.

Let op: voor openbare sportieve, culturele en politieke manifestaties is een speciale machtiging vereist (art. 9).

 

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Procedure

Een vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken kunt u bekomen bij Dienst Burgerzaken. U kunt dit online aanvragen via het formulier op deze pagina. Als u dit niet lukt, dan kunt u een afspraak maken.

Na uw aanvraag wordt door Dienst Omgeving met u contact opgenomen voor het hygiëneattest. Na afhandeling van dit attest wordt de drankvergunning aan de betrokkenen overgemaakt.

Wanneer u een drankvergunning aanvraagt, moet u voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Zo mag u niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. Elke actieve zaakvoerder moet bijgevolg een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen. Meer informatie over dit moraliteitsattest leest u op deze website. 

Bedrag

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Maak een afspraak Vraag online aan