Moraliteitsattest

Maak een afspraakVraag online aan

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, moet u voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Daarom hebt u een bewijs nodig dat u van goed en zedelijk gedrag bent en dus het recht hebt om gegiste en sterke dranken te schenken. Dan pas kunt u een vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen. 

In principe volstaat een uittreksel van het strafregister, maar op dat uittreksel staan geen werkstraffen vermeld. Als u echter een werkstraf hebt gekregen na een veroordeling voor heling, mag u geen gegiste of sterke dranken verkopen. Daarom kan een gemeente bij twijfel een moraliteitsattest opvragen om dergelijke veroordelingen te achterhalen.

Elke actieve zaakvoerder moet een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen.

Voorwaarden

Het zijn niet alleen de uitbaters die een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:

  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen
  • gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement.

Procedure

U vraagt een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest aan in de gemeente of via het digitaal loket van de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Bent u geen inwoner van  de Stad? Dan vraag u dit op bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

Kies bij uw aanvraag voor het type uittreksel 'model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (596.1)'. Selecteer dan het type 'slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt (596.1-8)'.”

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte bewijs kan afleveren.

Meebrengen

Uw identiteitskaart.

Maak een afspraakVraag online aan