Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Online aanvragen

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater ('hemelwater') gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten, zoals Nieuwpoort, een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Voorwaarden

De voorwaarden om deze gemeentelijke subsidie te verkrijgen, kunt u nalezen in het subsidiereglement

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in. Indien u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht op de Dienst Milieu. 

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

In Nieuwpoort bedraagt de subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw 500 euro. 

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw of bij herbouw van een gebouw bedraagt 250 euro. 

Online aanvragen