Aanvraagformulier betoelaging hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Contactgegevens van de aanvrager

 

Adres van de aanvrager:

 

2. Adres van de installatie

 

De installatie bevindt zich: *
Geef hier het adres van de installatie in:

 

3. Type installatie

Hemelwaterinstallatie

Is de totale dakoppervlakte aangesloten
Aansluitingen:
Overloop naar:

Infiltratievoorziening

Als overloop op de hemelwaterinstallatie
Gaat het om een verharde oppelvlakte kleiner dan 200 m²?
Type van infiltratie
Installatie werd uitgevoerd door:
Overloop naar:

Dimensionering:

 

4. Bedrag van de bewezen kosten

 

 

5. Bedrag van de subsidie

 

 

6. Plaatsing

 

Type bouwproject:

Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen van 1 oktober 2004, wordt een bouwproject als verbouwing beschouwd als minstens 60 % van de buitenmuren wordt behouden. 

7. Foto's van de werken

(hemelwaterput, pomp en eventueel werkzaamheden)

 

8. Controle

 

Toelating voor controle *

 

9. Betaling

 

De toelage mag op volgend rekeningnummer gestort worden:

 

 

 

Verklaring op eer *

 

10. Controle

In te vullen door de behandelende dienst of ambtenaar.

 

Is hemelwater- en leidingwatercircuit volledig van elkaar gescheiden?
Is het systeem voor bijvullen met leidingwater conform met de code van goede praktijk?
Hebben hemelwaterkranen het opschrift 'Geen Drinkwater'?

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.