Raadsbesluiten bouwen en verbouwen

Belasting- en retributiereglementen

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft met betrekking tot het bouwen en verbouwen verschillende belasting- en retributiereglementen goedgekeurd. U kunt deze gecentraliseerd vinden op deze website onder Bekenmakingen Belasting- en retributiereglementen Dienst Omgeving

Tevens zijn onderstaande raadsbesluiten dienstig bij bouwen en verbouwen. 

Politieverordening ter bestrijding van de verstoring van openbare rust 

In Nieuwpoort geldt er een politieverordening ter bestrijding van de verstoring van onder meer openbare rust en openbare overlast. Daarin is vanaf 1 juli tot 1 september een totaal bouwverbod opgenomen, alsook is er een verbod op het plaatsen van materieel en materiaal. Hieronder vindt u het volledige raadsbesluit.

Politieverordening bouwstop 

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen

 

Gemeentelijk stedenbouwkundig reglement ontbreken van parkeerplaatsen

Gemeentelijk reglement Ontbrekende Parkeerplaatsen (PDF, 263 kB) 

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen aanslagjaar 2021 (GR 2021_05_27)

Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen aanslagjaar 2022-2025 (GR 2021 10 28)

Subsidiereglement Ontbrekende Parkeerplaatsen (PDF)

Collegebesluit woonkwaliteit appartementen grondgebied Nieuwpoort

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 februari 2019 specifieke bepalingen in functie van woonkwaliteit voor appartementen op het grondgebied van Nieuwpoort vastgesteld.

Hieronder vindt u het besluit:

Woonkwaliteit appartementen grondgebied Nieuwpoort (PDF, 352 kB)

Beleidsvisie meergezinswoningen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad

Het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2020 heeft een beleidsvisie voor meergezinswoningen op het grondgebied van Nieuwpoort goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 9 april 2020 de beleidsvisie voor meergezinswoningen in Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad goedgekeurd. 

Beleidsvisie meergezinswoningen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad (PDF, 261 kB)