Premie voor het plaatsen van een infiltratievoorziening

Online aanvragen

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terecht komt. U kunt de infiltratievoorziening ofwel bovengonds ofwel ondergronds plaatsen: bovengronds kan dit via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Nieuwpoort voorziet een subsidie als u investeert in een infiltratievoorziening .

Voorwaarden

De voorwaarden om deze gemeentelijke subsidie te verkrijgen, kunt u nalezen in het subsidiereglement

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in. Indien u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht op de Dienst Milieu. 

Bedrag

In Nieuwpoort bedraagt de subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw 500 euro. 

De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw bedraagt 250 euro. 

Online aanvragen