Premie voor een toelage voor het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen

Aanvraagformulier

De stad Nieuwpoort steunt het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. Onder biologische bestrijdingsmiddelen wordt verstaan:

  • Preventieve middelen zoals insectengaas, slakkenmuur,…
  • Effectieve bestrijdingen op basis van natuurlijke vijanden
  • Technische maatregelen zoals feromoonvallen, vangstrips, elektronische luizenkam,…

Voorwaarden

De voorwaarden om deze stedelijke subsidie te verkrijgen, kunt u nalezen in het subsidiereglement

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Vul hiervoor het online aanvraagformulier in. Indien u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht op de Dienst Milieu. 

Bedrag

De toelage bedraagt 15 % van de kostprijs van het product met een maximum van 25 EUR. Voor slakken bedraagt dit 75 % van het biologische bestrijdingsmiddel met een maximum van 25 EUR.

Om in aanmerking te komen op deze premie moeten de kosten minimaal 50 EUR zijn.

Aanvraagformulier