Aanvraagformulier voor een toelage voor het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Om te weten of u voor een betoelaging in aanmerking komt, is het nuttig te weten wat onder biologische bestrijdingsmiddelen wordt verstaan. Dit is een overzicht:

  • preventieve middelen (zoals bv. insectengaas, slakkenmuur)
  • effectieve bestrijding op basis van bv. natuurlijke vijanden (bv. bladluis en sluipwesp) en/of middelen op basis van kruidenpreparaten (bv. plantaardige insecticide)
  • technische maatregelen zoals, feromoonvallen, vangstrips, elektronische luizenkam, enz…

1. Gegevens van de aanvrager

 

 

 

2. Korte omschrijving en factuur van de producten

De facturen dienen de naam van de aanvrager, het product en de datum van aankoop te vermelden.

Factuur 1

 

Factuur 2

 

Factuur 3

 

3. Controle

* Verplicht aan te kruisen.

 

4. Betaling

 

 

5. Verklaringen 

Alles verplicht aan te kruisen.

 

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.