Milieuraad

Nieuwpoort beschikt sinds begin jaren '80 over een gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en klimaat. De milieuraad adviseert het bestuur bij haar beleid. Dat kan zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur.

Via dialoog streeft de Milieuraad naar een duurzame ontwikkeling van Nieuwpoort.

Taak

Advies verlenen over het stedelijk milieu-en natuurbeleid

 • hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad
 • hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu
 • hetzij op eigen initiatief

De milieuraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tweemaal per jaar. 

De Milieuraad bestaat uit lokale deskundigen en geïnteresseerde vertegenwoordigers van verenigingen, instanties of organisaties met werking op grondgebied van Nieuwpoort en belangstelling in milieu en natuur (milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, beroepsorganisaties, wildbeheereenheid, andere gemeentelijke adviesraden).

De schepen van leefmilieu, de dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling, het Agentschap voor Natuur en Bos en een vertegenwoordiger voor elke politieke fractie binnen de gemeenteraad vervolledigen de raad maar zijn niet stemgerechtigd.

De milieuraad wordt elke legislatuur geëvalueerd en opnieuw samen gesteld.

Wenst u een onderwerp aan te kaarten in de milieuraad of heeft u interesse in de milieuraad dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Secretaris: Rilke Terryn 

milieu@nieuwpoort.be

058 22 44 51

Samenstelling

Voorzitter

 • Alain Maes

Ondervoorzitter

 • Luc Leye 

Secretaris

 • Rilke Terryn

Stemgerechtigde leden

 • VELT Westkust (Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze)
 • Natuurpunt Westkust
 • Vogelopvangcentrum Oostende
 • Natuurwerkgroep De Zeevonk
 • Strandwerkgroep
 • Natuurwerkgroep De Kerkuil
 • Unizo 
 • VOKA (Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, regio Veurne)
 • Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
 • Boerenbond Nieuwpoort 
 • ACV Brugge-Oostende-Westhoek
 • Wildbeheerseenheid Westhoek vzw (WBE)
 • Vereniging voor dierenbescherming 

Inwoners

 • Dafne Bulcke
 • An Gobert
 • Vandewynckel Johan
 • Vansteenkiste Odila

 

Niet-stemgerechtigde leden

Deskundigen

 • Natuur en Milieu Educatie: kinderboerderij De Lenspolder
 • Alain Pyliser 

   

Politieke partijen

 • NVA Nieuwpoort
 • Pro Nieuwpoort 
 • CD&V Nieuwpoort