Gewestelijke RUP's

In navolging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) kan de Vlaamse regering Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Gew.RUP's) opmaken.

Enkel de Gew.RUP's op het grondgebied Nieuwpoort komen hier aan bod.