Gew. RUP Natuurgebieden Strand Middenkust-West (VR 24 april 2009)

  • Goedgekeurd Vlaamse regering: 24 april 2009
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 25 mei 2009

Het Gew.RUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Het Gew.RUP Natuurgebieden Strand Middenkust - West bestaat uit 7 plannen. Enkel plan nr. 4 heeft betrekking op het grondgebied van Nieuwpoort.

Het volledige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Natuurgebieden Strand Middenkust - West vindt u op de website van het Departement Omgeving. 

Opgelet

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.