Gevelrenovatiepremie

Online aanvragen

Voor deze premie worden onder gevelwerken verstaan, voor zover de gevels grenzen aan de straatkant:

- De reiniging van de volledige gevels, onder meer door milieuvriendelijke technieken

 • Het bespuiten met nat zand
 • Hydropneumatische zandschuring
 • Tensio-actieve producten
 • Lagedruk-waterschuim
 • Reinigen onder hoge druk
 • Gommen

- Volgende onderhoudswerken:

 • Vervanging van beschadigde gevelstenen
 • Cementering
 • Reinigen en hervoegen van de volledige gevel;
 • Zandstralen of chemisch reinigen van de gevels;
 • Effenwerken;
 • Afbijten, enkel van bepleistering op stenen of bakstenen.

- Alle voorbereidende werken voor zover die deel uitmaken van deze verfraaiingswerken

 • Werken ter bescherming van de raamomlijstingen en de aangrenzende gevels;
 • Huur, plaatsen en verwijderen van stellingen;
 • Werken tot versterking en herstel van de grondlaag voor de verf.

- Aanbrengen van allerhande afwerkings- en beschermingsproducten die deel uitmaken van de verfraaiingswerken, met name: vochtwerende producten, schimmelbestrijdingsmiddelen en verhardingsmiddelen.

- Het schilderen van de ramen, deuren en kroonlijsten, van het ander houtwerk, luiken, balkons, het traliewerk, de verlichtingstoestellen, dakgoten, aflopen voor regenwater en van alle decoratieve elementen als onderdeel van een globale gevelverfraaiing.

- Het opnieuw aanbrengen van houten geprofileerde kroonlijsten voor zover dit deel uitmaakt van een globale gevelverfraaiing.

Voorwaarden

Het reglement is van toepassing op:

 • Alle beschermde gebouwen op het volledig grondgebied van Nieuwpoort, dit volgens de officiële beschermingslijst van Onroerend Erfgoed.
 • De gebouwen opgenomen in het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum en die aangeduid staan als:

           - Stadslandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud (woningen met een zwart sterretje);

           - Gebouwen en/of gehelen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde                           (woningen met een blauw sterretje).

 • Alle gebouwen gelegen in het GRUP Nieuwpoort Stadscentrum die gebouwd zijn vόόr 1925.

Procedure

De premie dient voor de start van de werken gemeld te worden door de houder(s) van het zakelijk recht, aan Stad Nieuwpoort en voorzien van de volgende documenten:

 • Foto’s van de huidige toestand
 • Gedetailleerde beschrijving en raming van de werken
 • Voor de beschermde gebouwen dient bijkomend de machtiging / vergunning van Onroerend Erfgoed bijgevoegd te worden

Bedrag

De premie kan slechts éénmaal om de 25 jaar per gebouw aangevraagd worden en bedraagt 50% van de kostprijs (BTW inclusief) van de werken met een maximum van € 1000.

 • De premie wordt uitbetaald na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen en na voorlegging van de gedetailleerde facturen van de werken door de uitvoerende (erkende) aannemer(s) en/of van de aankoopfacturen van het materiaal en facturen tot inhuren van materieel op naam van de aanvrager die de werken zelf heeft uitgevoerd.
 • De facturen moeten binnen het jaar na factuurdatum bij de stad Nieuwpoort ingediend worden.
Online aanvragen