Gevelrenovatiepremie

Online aanvragen

Wie de gevel van zijn woning verfraait of renoveert, kan hiervoor een premie aanvragen. Het kan gaan om:

  • plaatsen van een nieuwe gevel (afkappen oude steen+plaatsen nieuwe halve steen)
  • het bepleisteren van de gevel van de woning
  • het zandstralen van de gevel van de woning
  • schilderen van de gevel van de woning
  • uitslijpen, heropvoegen van de gevel van de woning.

Voorwaarden

  • Het gebouw is minimum 50 jaar geleden opgericht;
  • De aanvrager is eigenaar of huurder van het gebouw;
  • De aanvraag moet binnen het jaar na datum van de factuur worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag

Een toelage voor gevelrenovatie en/of herstelling kan slechts éénmaal per gebouw worden verkregen en bedraagt 50% van de kostprijs (BTW incl.) van de werken met een maximum van € 867,63.

Online aanvragen