Aanvraagformulier subsidie voor gevelrenovatie of -herstelling

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De premie kan slechts éénmaal om de 25 jaar per gebouw aangevraagd worden en bedraagt 50% van de kostprijs (BTW inclusief) van de werken met een maximum van € 1000.

Het reglement is van toepassing op:

  • Alle beschermde gebouwen op het volledig grondgebied van Nieuwpoort, dit volgens de officiële beschermingslijst van Onroerend Erfgoed.
  • De gebouwen opgenomen in het Gemeentelijk RUP Nieuwpoort Stadscentrum en die aangeduid staan als:

           - Stadslandschappelijk erfgoed i.f.v. behoud

           - Gebouwen en/of gehelen met ondersteunende stadslandschappelijke waarde              

  • Alle gebouwen gelegen in het GRUP Nieuwpoort Stadscentrum die gebouwd zijn vόόr 1925.

Gegevens van de aanvrager:

Plaats van de werken

Het gebouw betreft: *

 

 

Kostenverantwoording

 

 

Verklaring

 

Verklaring op eer *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.