Erkenning als vereniging

Online aanvragen

Erkende socio-culturele verenigingen genieten bepaalde voordelen:

 • Gebruik van lokalen van het gemeenschapscentrum, gratis of tegen voordelig tarief;
 • Gratis gebruik van feestmateriaal en het andere materiaal van de uitleendienst;
 • Logistieke en promotionele ondersteuning via publicaties, evenementenkalenders, enz.
 • Jaarlijkse subsidies.

Dienst Cultuur helpt u graag met het ondersteunen van uw activiteit.
Dit steeds binnen de mate van het mogelijke en afhankelijk van je activiteit.

Voorwaarden

De vereniging

 • streeft een culturele doelstelling na (een kunst beoefenen, vormen of informeren, bezig zijn met het lokaal erfgoed, leden verzamelen rond eenzelfde hobby of ontspannende activiteiten organiseren...);
 • is reeds een jaar actief;
 • is hoofdzakelijk in Nieuwpoort actief, heeft de zetel in Nieuwpoort en minstens de helft van de bestuursleden woont in Nieuwpoort;
 • is lid van de cultuurraad of wenst lid te worden;
 • heeft een bankrekening op naam van de vereniging;
 • richt zich hoofdzakelijk naar volwassenen;
 • streeft geen winstbejag na. 

Procedure

U vraagt de erkenning online aan.

Uiterlijk drie maanden na de aanvraag brengen we u op de hoogte van de beslissing. De erkenning treedt onmiddellijk na een gunstige beslissing in werking. U kunt subsidies aanvragen vanaf de eerste maand september die op de erkenning volgt.
U hoeft de erkenning slechts één keer aan te vragen. Deze wordt wel jaarlijks geëvalueerd samen met de subsidieaanvraag.

Het is het college van burgemeester en schepenen die, na onderzoek door de dienst cultuur en advies van de cultuurraad, de erkenning verleent. 

 

Online aanvragen