Aanvraag tot erkenning socio-culturele verenigingen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Zetel van de vereniging:
De vereniging ontplooit haar werking hoofdzakelijk op het grondgebied van Nieuwpoort: *
De werking van de vereniging valt onder volgende categorie: *
De werking richt zich hoofdzakelijk op volwassenen: *
Statutaire vorm: *
Is uw vereniging lid van de cultuurraad?
Verklaring op eer *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.