Aanmoedigingspremie pleegzorg

Vraag uw aanmoedigingspremie pleegzorg aan

Vanaf 1 januari 2023 kunnen nieuwe pleeggezinnen een eenmalige aanmoedigingspremie van 150 euro per pleegkind of pleeggast aanvragen.

Aanvraag:

 • De aanvraag gebeurt via een webformulier.
 • Nodig bewijs: attest Pleegzorg of een gerechtelijke beslissing.

Toekenning en uitbetaling:

 • De aanvraag is ontvankelijk wanneer aan de voorwaarden is voldoen, het online aanvraagformulier correct is ingevuld en samen met het vereiste bewijsstuk is ingediend.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvragen en dit op basis

van het advies van het huis van het Kind. Het Huis van het Kind brengt de aanvrager

schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

 • Na goedkeuring van de aanvraag wordt de premie eenmalig overgeschreven op de post- of

bankrekening van de aanvrager.

Voorwaarden

 • Het pleeggezin is in Nieuwpoort gedomicilieerd.
 • Het pleegkind of de pleeggast verblijft op het moment van de aanvraag al minstens 6 maanden en maximum 12 maanden in het gezin.
 • De premie is voor maximum 3 pleegkinderen/-gasten per gezin aan te vragen.

Procedure

Aanvraag:

 • De aanvraag gebeurt via het digitale webformulier (via blauwe knop op deze pagina). Nodig bewijs: attest Pleegzorg of een gerechtelijke beslissing.

Toekenning en uitbetaling:

 • De aanvraag is ontvankelijk wanneer aan de voorwaarden is voldoen, het online aanvraagformulier correct is ingevuld en samen met het vereiste bewijsstuk is ingediend.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvragen en dit op basis van het advies van het Huis van het Kind. Het Huis van het Kind brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 • Na goedkeuring van de aanvraag wordt de premie eenmalig overgeschreven op de post- of bankrekening van de aanvrager.
Vraag uw aanmoedigingspremie pleegzorg aan