Aanvraag aanmoedigingspremie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Ik heb een tweede pleegkind onder mijn hoede. *
Ik heb een derde pleegkind onder mijn hoede. *

Stad Nieuwpoort werkt samen met het Sociaal Huis – OCMW Nieuwpoort voor het toekennen van extra voordelen voor bepaalde doelgroepen. Om het toekennen van de aanvullende voordelen te vergemakkelijken kunt u indien gewenst toestemming geven dat wij uw contactgegevens doorgeven aan het Sociaal Huis - OCMW.

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.