Wettelijk samenwonen beëindigen

Maak een afspraak - wettelijk samenwonen beëindigen (met onderlinge toestemming)Maak een afspraak - wettelijk samenwonen beëindigen (éénzijdige ontbinding)

Wettelijk samenwonenden kunnen hun wettelijke samenwonen beëindigen:

  • met onderlinge toestemming (beide partners aanwezig)

of

  • met een éénzijdige beslissing van één van de partijen (kosten gerechtsdeurwaardersexploot)

Meebrengen

  • identiteitskaart(en)
  • bij beëindiging met onderlinge toestemming moeten beide partijen aanwezig zijn, de beëindiging is kosteloos.
  • bij éénzijdige beëindiging is de partij die beëindigd aanwezig, deze procedure gebeurt via een betekening van een deurwaardersexploot, kostprijs vanaf € 200, de verschuldigde som wordt cash betaald aan het loket en door onze diensten met de beëindiging overgemaakt aan de deurwaarder.
Maak een afspraak - wettelijk samenwonen beëindigen (met onderlinge toestemming)Maak een afspraak - wettelijk samenwonen beëindigen (éénzijdige ontbinding)