Werking van het vaccin

Haal ook je tweede prik

Alle vaccins die vandaag gebruikt worden als bescherming tegen COVID-19 bestaan uit twee dosissen. Dat geldt voor de vaccins van Pfizer-BioNTech, van Moderna en van AstraZeneca. Voor een goede bescherming is het noodzakelijk dat je beide dosissen krijgt. Er zijn nogal wat mensen die enkel hun eerste dosis halen en nadien niet meer opdagen voor de tweede prik.

De werking van de vaccins is grondig onderzocht in grote groepen testpersonen. Uit die onderzoeken kennen we de beschermingsgraad van de verschillende vaccins. Al die proefpersonen kregen twee dosissen. Bij het vaccin van Pfizer-BioNTech volgt de tweede prik na 3 weken, bij Moderna na 4 weken en bij AstraZeneca na 12 weken.

De werking van het vaccin na één enkele dosis is niet onderzocht en is dus onbekend. Het is mogelijk dat die een beperkte bescherming biedt, maar je weet niet hoeveel procent en het is ook onduidelijk hoe lang die bescherming aanhoudt. Ook dat is niet onderzocht.

Hou je dus aan de toepassing die wetenschappelijk en breed onderzocht is, die met twee dosissen en kom na 3, 4 of 12 weken terug voor je tweede prik. Die gaat net zo vlot en gratis als de eerste.

Vaccin AstraZeneca nu ook voor 55+

Het vaccin van AstraZeneca was het enige dat niet gebruikt mocht worden voor mensen ouder dan 55 jaar. Niet omdat het in die groep schadelijk zou zijn, maar omdat de werking en de beschermingsgraad in die leeftijdsgroep niet was onderzocht.

Uit studies in landen die het vaccin van AstraZeneca al uitgebreid hebben toegediend in de oudere leeftijdsgroep blijkt nu dat er hiertegen geen bezwaren zijn. De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft het vaccin daarom beschikbaar gesteld voor alle leeftijden vanaf 18 jaar, ook voor mensen ouder dan 55 jaar.

Meer info op www.laatjevaccineren.be of telefonisch op 1700.