Wegvergunningen

Bij bouwwerken of festiviteiten, die gepaard gaan met verkeershinder, moet steeds een signalisatievergunning aangevraagd te worden, minstens 14 dagen vooraf

  • Men dient vooraf de toelating te krijgen (ook voor het voetpad)
  • De bouwheer (=opdrachtgever van de werken) is verantwoordelijk voor het gebruik van het openbaar domein en voor het plaatsen en instandhouden van de nodige signalisatie en andere veiligheidsmaatregelen.

Het gebruik of afsluiten van het openbaar domein voor het houden van festiviteitenof evenementen is onderworpen aan een toelating van het college van burgemeester en schepenen en een standplaatsvergunning afgeleverd door de burgemeester. Deze toelating en vergunning dient minimum één maand vooraf aangevraagd te worden  via het evenementenloket.