Weetjes over de Watson

  • Dit Watson-type is een houten reddingsboot met twee dieselmotoren, die elk een schroef aandrijven. De twee schroeven van het schip steken niet uit maar zijn volledig ingekapseld. Hierdoor kan de boot in relatief ondiep water navigeren, dicht bij de kust of zandbanken.
  • De aanwezigheid van luchtcompartimenten moest ervoor zorgen dat het schip niet kon zinken.
  • Dit model reddingsboot werd bestuurd vanuit een kuipvormig compartiment. Onder het dak van dit gedeelte bevonden zich het mechanisch gedeelte om de motoren te bedienen. Schipper en machinist zaten dus vlakbij elkaar en werkten nauw samen.
  • De term Watson verwijst naar het type red­dingsboot. Het is niet de naam van het schip. Het vaartuig heet officieel Reddingboot 2, met verouderde spelling zonder tussen-s.
  • Er is nog een andere mogelijke verklaring voor de afwezigheid van de tussen-s in de naam van het schip. De Watson vaart van de wal uit (reddingboot), het is geen sloep die aan een groter schip hangt (reddingsboot). Vandaar Reddingboot 2.
  • De Reddingboot 2 is van Britse makelij en werd blauw en rood geschilderd, de typische kleuren voor Britse reddingsboten. De witte lijn op de romp toont aan dat het vaartuig staatseigendom is. Om duidelijk te maken dat de Reddingboot 2 een Belgisch vaartuig is, kreeg de bovenbouw een okergele tint.
  • Bij reddingsoperaties op een woelige zee had het schip een paar trucjes om veilig te opereren. Bij het naderen van een drenkeling kon de bemanning via een sproeisysteem levertraan op de golven spuiten. Deze olie zorgde voor een tijdelijk luwen van de golven. Hierdoor kon men veilig tot dicht bij een drenkeling varen en deze snel aan boord hijsen.
  • In de restauratieloods bevindt zich ook de Reddingboot 1 die vroeger dienstdeed in Zee­brugge. Dit schip is te zwaar afgetakeld om nog hersteld te kunnen worden. Maar het speelt wel een cruciale rol in de restauratie van onze Nieuw­poortse boot. De Reddingboot 1 levert belang­rijke wisselstukken die nergens meer te vinden zijn. Het is ook een handig kijkmodel. De restau­rateurs kunnen elke aanpassing op dit vaartuig testen vóór het echte werk op onze boot.
  • Het tweede zusterschip, de Reddingboot 3, krijgt momenteel in Oostende een grondige restauratie.

Watson 3