Wat met vaccinatie bij hevige allergie?

Heeft u last van hevige allergie? Contacteer uw huisarts over uw vaccinatie.

Een beperkt aantal mensen lijdt aan allergieën die bijzondere aandacht vereisen bij de vaccinatie tegen COVID-19. 

De meeste mensen moeten zich geen zorgen maken. Als u ooit een onmiddellijke of ernstige allergische reactie heeft gehad na inname van een vaccin of zonder gekende oorzaak, waarbij dringende medische zorgen nodig waren, is het goed om alert te zijn. Hetzelfde geldt voor mensen die bij de toediening van hun eerste COVID-19 vaccin onmiddellijke of ernstige allergische reacties vertoonden.

Heeft u zelf al zo een ernstige allergische reactie vertoond, neem in dat geval best contact op met uw huisarts nog voor u uw uitnodiging ontvangt. De huisarts is het best geplaatst om te beslissen of u in het vaccinatiecentrum kunt ingeënt worden of dat er eerst advies gevraagd moet worden aan een specialist inzake allergie.
Een minderheid van die mensen kan dan de boodschap krijgen om gevaccineerd te worden in het ziekenhuis, met de gepaste medische omkadering.

Meer vragen