Waarom worden anderen eerder gevaccineerd dan ik?

Veel mensen maken het nu wel eens mee. Hun partner of buren worden eerder dan zijzelf uitgenodigd voor vaccinatie, hoewel die jonger zijn bijvoorbeeld. Maar ook mensen met een chronische aandoening zien andere, schijnbaar gezonde mensen, eerder uitgenodigd worden. Hoe kan dat?

Overheid bepaalt de volgorde

De volgorde in de vaccinatie wordt nog steeds bepaald door de federale overheid. Zowel leeftijd als gezondheidstoestand zijn daarbij de bepalende factoren. Het vaccinatiecentrum bepaalt enkel het aantal mensen dat uitgenodigd wordt op basis van het aantal vaccins dat zal geleverd worden en het beschikbare personeel in het centrum. Wie wordt uitgenodigd, wordt automatisch bepaald door software op basis van twee criteria, leeftijd en gezondheid. Uw vaccinatiecentrum kan hier niets aan wijzigen en dat is eigenlijk ook niet nodig.

Wanneer er vaccins over dreigen te zijn, doordat mensen niet bevestigen of niet komen opdagen, zal het vaccinatiecentrum mensen oproepen vanop de reservelijsten. De eerste reservelijst is die waarop de mensen staan die zich online hebben opgegeven. Wanneer er dan nog plaatsen over zijn, worden ook mensen met bepaalde beroepen opgeroepen, zoals mensen uit het kleuteronderwijs of bij brandweer of politie. Dat zijn mensen die in hun beroep een hogere blootstelling hebben aan het virus. 

U kent de gezondheid van de ander niet

Soms lijkt het dat gezonde mensen eerder worden uitgenodigd. Wees echter voorzichtig met de beoordeling van de gezondheid van anderen. U hebt vaak onvoldoende informatie om die te beoordelen. Iemand kan er perfect gezond uitzien, maar toch kwetsbaar zijn. De lijst met risicopatiënten is door de overheid overigens erg ruim bepaald.

Sommige mensen weten niet dat ze op die prioritaire lijst staan. U kunt dat voor uzelf nakijken op www.myhealthviewer.be, na aanmelding met uw eID of de itsme-app.

Gebruik de online tool

Op de site www.laatjevaccineren.be kunt u op basis van uw leeftijd opzoeken wanneer u ongeveer aan de beurt zult zijn voor je eerste prik. De tweede prik hangt af van het vaccin waarmee u ingeënt wordt.

Deze tool geeft de meest accurate inschatting van uw vaccinatiedatum. Wordt u toch vroeger uitgenodigd, dan is dat goed nieuws toch?

Meer vragen