Vossen

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest.

Overlast door vossen?

Vossen verdelgen heeft maar een tijdelijk effect. Vossen zijn territoriumdieren: hun leefgebied gaat van 5 tot 10 km². Binnen dit territorium dulden zij geen soortgenoten. Door te bejagen komt een territorium vrij dat snel kan ingenomen worden door een andere vos. Dan start de overlast opnieuw.

  • Alle vossen uitroeien, is niet mogelijk. Daarom doet u er beter aan om uw pluimvee efficiënt te beschermen. Dat is beter dan (illegale) maatregelen zoals het uitgraven van burchten, stroppen plaatsen of vossen vergiftigen.
  • Jagen op vossen is in Vlaanderen strikt beschreven en is bij wet verboden in de onmiddellijke omgeving (50 meter) van hun burchten. Het is ook enkel toegelaten door bevoegde personen, van 1 oktober tot en met 14 februari onder bepaalde voorwaarden.

Wat doet u tegen vossenschade?

  • Vossen zijn nachtdieren. Uw kleinvee 's nachts huisvesten in een nachthok met een vaste boden kan de meeste schade voorkomen.
  • Strakgespannen dikke omheiningsdraad van ongeveer 2 meter hoog maakt het de vossen heel wat moeilijker maken om bij de kippen/eenden/konijnen ... te komen.
  • Omdat vossen de neiging hebben om tegen de omheining te graven, kunt u  de omheining voldoende diep ingraven en tegels van minimaal 40 cm breed rond de omheining voorzien.