Belasting- en retributiereglementen Verscheidene

Datum bekendmaking

Titel

23/05/2022

Aanpassing dagprijs woonzorgcentrum De Zathe

04/05/2022

Reglement sociaal restaurant wzc De Zathe en de maaltijdbedeling aan huis

30/09/2022

Aanpassing reglement minder mobielen centrale Nieuwpoort

01/09/2021

Aanpassing reglement minder mobielen centrale Nieuwpoort

06/01/2021

Aanpassing reglement minder mobielen centrale Nieuwpoort

20/12/2019

Reglement advertenties website www.visit-nieuwpoort.be vanaf 1 januari 2020

 

Retributie betalende items op de website t.e.m. 31 december 2019

15/09/2015

Retributie betalende items op de website - wijziging t.e.m. 31 december 2019

13/02/2020Facturatie handelsreclame informatiemagazine Nieuwpoort Uw Stad
12/04/2011Reglement op het innen van sponsorgeld van bedrijven voor evenementen ingericht door de Stad vanaf 24 maart 2011
25/03/2019Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen
12/02/2020 Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten vanaf 1 maart 2020
 Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten vanaf 19 maart 2009 t.e.m. 29 februari 2020
13/09/2013Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten -wijziging t.e.m. 29 februari 2020
04/09/2012Retributie op het graveren van het rijksregisternummer op aangekochte sleutelhangers vanaf 16 augustus 2012
12/02/2020Retributie op de verkoop van hoeveproducten en op groepsbezoeken in de kinderboerderij vanaf 1 maart 2020
16/01/2009Vaststelling tarieven verkoop hoeveproducten kinderboerderij vanaf 1 januari 2009 t.e.m. 29 februari 2020
01/02/2022Reglement voor de gebruiker, tarievenblad Viertoren en bijlagen: aanpassing kost IBL
17/02/2020Reglement voor de gebruiker, tarievenblad Viertoren-bibliotheken met bijlagen vanaf 30 maart 2020
21/01/2014Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betalingen belastingen vanaf AJ2014
-Formulier om bezwaar in te dienen