Veranderen van voornaam

Maak een afspraak

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

 • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
 • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
 • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
 • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
 • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt een akte van voornaamsverandering opgemaakt. Er wordt een melding gemaakt aan iedere andere akte die op u betrekking heeft. Nadien zal uook een uitnodiging krijgen om uw oude identiteitskaart te vervangen.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • uw geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België)
 • het verzoek tot voornaamswijziging (vooraf in te vullen of op het moment van de aanvraag)
 • een uittreksel uit het strafregister (aan te vragen op het moment van de aanvraag).

Bedrag

De aanvraag en procedure voornaamswijziging is gratis. Wel moeten identiteitskaart, rijbewijs, paspoort betalend vernieuwd worden. Hou er rekening mee dat u zelf iedere officiële instantie (werkgever, bank, verzekeraar, nutsvoorzieningen, … enz.) op de hoogte moet brengen van uw voornaamsverandering.

Maak een afspraak