Vastgoedinformatie

Vastgoedinlichtingen zijn een product van het Vastgoedinformatieplatform waarbij betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel verzameld wordt. Dit zowel in het kader van een verkoop, langdurige verhuur als een andere vorm van overdracht waarbij de kopers worden geïnformeerd over het perceel en de gebouw(en). De aanvrager verkrijgt de Vastgoedinlichtingen voor overdracht via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als pdf of in een eigen toepassing.

Vanaf 1 februari 2024 dienen ook burgers en andere aanvragers hun aanvraag voor vastgoedinlichtingen in te dienen via het Vlaamse webportaal.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinlichtingen in Nieuwpoort bedraagt 100,00 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kunt u terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Een aanvraag voor Vastgoedinlichtingen voor overdracht indienen als :

  • Notaris: u kunt enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamsewebportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamsewebportaal

Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw  aanvraag te doen, rekening houdend met de aflevertermijn die maximaal 30 dagen duurt.

Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Houdt hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag.

Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om de fout per e-mail te bezorgen en kosteloos een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.

Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatie@nieuwpoort.be.