Vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie kunt u aanvragen bij Dienst Omgeving via vastgoedinformatie@nieuwpoort.be 

Het gaat om de informatie die door notarissen en immokantoren wordt opgevraagd bij de verkoop van een onroerend goed.

Voor deze vastgoedinformatie wordt per perceel €100 aangerekend. 

De info bestaat onder meer uit

  • een uittreksel uit het plannenregister (Gewestplan, BPA, RUP, ...)
  • uittreksel uit het vergunningenregister 
  • informatie met betrekking tot ‘Natuur en Milieu’ en ‘Huisvesting, grond- en pandenbeleid’. 

Alle andere vragen met betrekking tot vastgoed en 'Bouwen en Verbouwen' kunt u richten aan stedenbouw@nieuwpoort.be.