Vakantietoelage voor zorgbehoevenden

Hulp nodig bij uw aanvraag? Maak hier een afspraak

De begunstigde is zorgbehoevend en nam deel aan een vakantie van minstens drie dagen (dag van vertrek en thuiskomst inbegrepen), die door een erkende sociale vereniging, ziekenfonds, medisch-pedagogisch instituut of school voor buitengewoon onderwijs werd georganiseerd.

De toelage bedraagt 8 euro per dag met een maximum van 112 euro per jaar.

Voorwaarden

  • De aanvrager is minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort.
  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.

De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.

Procedure

Jaarlijks vóór 31 december aan te vragen via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden of aanvragen bij het Infopunt Welzijn. 

Meebrengen

Nodige bewijsstukken:

  • attest van de reisorganisatie met daarop de naam van de begunstigde, de organisator en hoe lang de vakantie heeft geduurd;
  • hetrecentste aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij uw aanvraag? Maak hier een afspraak