Vaccinatie voor zorgverleners en mensen in risicogroepen

Vanaf maart start in de Eerstelijnszone Westkust&Polder de vaccinatie voor mensen met essentiële beroepen en mensen in risicogroepen.

Als u tot één van beide groepen behoort, krijgt u binnenkort een uitnodiging in uw brievenbus of eBox. Met uw specifieke vragen kunt u terecht bij het callcenter van uw vaccinatiecentrum. Het nummer staat in de uitnodigingsbrief.

Stappenplan voor vaccinatie

De overheid heeft een volgorde bepaald waarin mensen zich kunnen laten vaccineren. Na de bewoners van woonzorgcentra en het personeel van zorginstellingen is het nu de beurt aan zorgverleners en mensen met onderliggende aandoeningen die hen extra kwetsbaar maken voor het coronavirus. De geplande volgorde van vaccinatie kan u nalezen op www.laatjevaccineren.be.

Bent u erbij als zorgverlener?

Het gaat om zorgverleners die patiënten met COVID of ademhalingsklachten onderzoeken en behandelen en om mensen die in een situatie komen waarbij hun patiënt het masker moet afnemen.

Dit zijn onder andere huisartsen, longartsen buiten het ziekenhuis, kinderartsen, neus-keel-oor-artsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen en mondhygiënisten, thuisverzorgers, verzorgenden van de diensten voor gezinszorg en medewerkers die besmette personen bezoeken, thuis of in zorginstellingen.

Ook het personeel van vaccinatiecentra, wachtposten en test- en triagecentra kunnen gevaccineerd worden. Uitgebreide informatie over de vaccinatie van zorgprofessionals in de eerste lijn vindt u in de veelgestelde vragen over COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn op www.laatjevaccineren.be.

Wanneer komt uw uitnodiging?

Als u tot de prioritaire groep zorgverleners behoort, zal u binnenkort een uitnodiging ontvangen. Dat zal per brief gebeuren of digitaal via uw eBox.

In die brief zullen voor u een eerste en tweede vaccinatiedatum voorgesteld worden.

Wanneer uw uitnodiging komt, hangt af van de leveringen van de vaccins en van de namen die vanuit de software van het populatiemanagement aan het vaccinatiecentrum worden aangeboden. De lokale besturen en de eerstelijnszone hebben hierop geen invloed, maar zorgen voor een gepaste opvolging.

Wanneer u aan de beurt bent, hangt ook af van je leeftijd en van het beschikbare vaccin. 

Behoort u tot een risicogroep?

Alle patienten met risicofactoren komen automatisch in het uitnodigingssysteem terecht. Dat systeem bepaalt dan zelf de volgorde welke patient de grootste risicofactoren heeft en nodigt in functie daarvan uit.

De huisarts kan deze volgorde zelf niet bepalen.

Enkel in uitzonderlijke gevallen zoals een geplande chemotherapie of transplantatie kan de huisarts een uitzondering vragen, die dan al dan niet wordt goedgekeurd obv de medische reden.

Indien u dus een dringende ernstige behandeling dient te ondergaan, zal uw huisarts hiervoor een uitzondering vragen.

In geval van de meest voorkomende risicofactoren zoals vb diabetes, obesitas of hart en vaatlijden zult u uitgenodigd worden obv deze risicofactoren door het overheidssysteem. Maar er zijn heel veel patienten in dit geval, en het is onmogelijk om iedereen als eerste te vaccineren.

Als u niet kunt op de voorgestelde datums?

Bent u niet vrij op de voorgestelde datums, contacteer dan in elk geval het callcenter. Zij zullen uw naam noteren en dan komt u op de lijst voor de volgende vaccinatiedag. Binnenkort hopen we meer vaccins te ontvangen en dan zal u uw  afspraak ook zelf online kunnen omboeken naar een andere datum. Het telefoonnummer van het callcenter staat in uw uitnodigingsbrief.

Welk vaccin krijgt u?

Het vaccin dat voor u klaarligt, is afhankelijk van het soort vaccins dat door de Vlaamse overheid op dat moment aan het vaccinatiecentrum wordt geleverd.

Reageer in elk geval op de uitnodiging

Het is voor een goede werking van het centrum erg belangrijk dat u reageert op de uitnodiging. Indien u niet kunt op de voorgestelde datum of wanneer u niet naar de vaccinatie komt, dan kan het vaccin dat voor u voorzien is, gebruikt worden voor iemand anders die het vaccin wellicht erg nodig heeft. Een vaccin dat geleverd wordt, moet ook gebruikt worden. We willen immers geen enkel vaccin verloren laten gaan.

U wilt niet gevaccineerd worden

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de vaccinatie die u wordt aangeboden, bijvoorbeeld omdat u via uw werk al werd gevaccineerd, dan kunt u de vaccinatie weigeren. Let wel, het reservatiesysteem is zo opgebouwd dat wanneer u nadien van gedacht verandert, pas opnieuw aan de beurt komt op het einde van de vaccinatiecampagne.

Meer informatie over de vaccinatie

Er is uitgebreide informatie over alle aspecten van de vaccinatie beschikbaar op www.laatjevaccineren.be en op www.info-coronavirus.be.