Toelating voor feestvuurwerk

Op het grondgebied van Nieuwpoort geldt een verbod op feestvuurwerk. De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen toch feestvuurwerk toelaten.

De aanvraag moet uiterlijk 2 weken op voorhand bij de Dienst Preventie aankomen via e-mail. Vermeld zeker locatie, uur en concrete voorzorgsmaatregelen. 

Meer info over het gebruik van vuurwerk kunt u vinden in de brochure "Verknal uw feest niet" van de FOD Economie.