Welzijnszorg

Het Sociaal Huis

Het Sociaal Huis heeft als doel de sociale behoeften van de Nieuwpoortse bevolking maximaal te (h)erkennen en hieraan op de meest effectieve, efficiënte en klantvriendelijke wijze tegemoet te komen. Indien u nood heeft aan begeleiding kunt u bij één van de maatschappelijk werkers terecht. Maak daartoe een afspraak voor een intakegesprek via tel. 058 22 38 10, www.nieuwpoort.be/ocmw of aan de onthaalbalie van Het Sociaal Huis.

Premies voor personen met een handicap die inwoner zijn van Nieuwpoort

Mantelzorg

De Mantelhaven is een gratis ontmoetingsplek waar personen die zorgen voor een naaste terechtkunnen voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijke sfeer. Mantelzorgers leren er ook bij over thema’s zoals opvang, wonen, psychologische steun, tegemoetkomingen, praktische hulp etc. 

Het mantelzorgcafé vindt elke eerste maandag van de maand plaats, telkens van 14 tot 16.30 u. De bijeenkomsten worden ingericht in Het Sociaal Huis, Astridlaan 103.

Parkeer plus Zorg

Via de sticker van Parkeer plus Zorg kunt u aangeven dat zorgverstrekkers tijdens een huisbezoek voor uw garagepoort of inrit mogen parkeren. Meer info via www.nieuwpoort.be/parkeer-plus-zorg of tel. 058 22 38 10.