Toegankelijke verblijven

Inter screent verblijven (hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, hotels en campings) volgens de Toegankelijk Vlaanderen-methode. Toegankelijke verblijven krijgen van Toerisme Vlaanderen een label toegekend. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u meer informatie over het toegankelijkheidslabel.

Het label geeft een belangrijke eerste indruk, maar vertelt niet alles. Indien u meer wenst te weten over de toegankelijkheid van een verblijf, vraag dan inlichtingen bij het Infopunt Toegankelijk Reizen (tel. 02 504 03 40) of raadpleeg het volledige verslag op toevla.vlaanderen.be

Een volledig overzicht van gelabelde logies (A en A+) vindt u in de publicatie Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel op www.toerismevlaanderen.be/publicaties