Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen werkt mee aan de realisatie van een integraal toegankelijke samenleving. In nauwe samenwerking met Inter ondersteunt ze het toegankelijkheidsbeleid van de West-Vlaamse gemeenten. De Provincie informeert over de toegankelijkheid van publicaties en websites.

De Provincie werkt ook aan de toegankelijkheid van haar eigen gebouwen, domeinen en dienstverlening.

Provinciaal Informatiecentrum
Jan van Eyckplein 2
8000 Brugge
tel. 0800 20 021
provincie@wes-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III laan 41
8200 Brugge
tel. 050 40 31 11