Inter

Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design    

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen beleid, gebruikers en professionelen.

Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maakt evenementen toegankelijk, is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, geeft vormingen, adviseert overheden, doet onderzoek etc.

Inter Vestiging Brugge
Baron Ruzettelaan 7/0,
8310 Brugge  
tel. 050 60 20 75                                           
brugge@inter.vlaanderen

Inter events

Met een beperking evenementen bezoeken, is niet altijd makkelijk. De eventwerking van Inter maakt evenementen toegankelijk voor mensen met een tijdelijke of blijvende handicap.

Op www.vlaanderen.be/inter/meedoen-aan-een-toegankelijke-samenleving/agenda-toegankelijke-evenementen vindt u een overzicht van de toegankelijke evenementen waar Inter mee samenwerkt. U vindt er ook extra informatie over de aanwezige faciliteiten.

Inter events
tel. 011 26 50 30
events@inter.vlaanderen