Aangepast vervoer

MeerMobiel - Iedereen op weg

Op www.meermobiel.be vindt u alle informatie over aangepast vervoer, mindermobielencentrales, taxi- en ziekenvervoer etc. In de databank kunt u zoeken welke vervoeraanbieders bij u in de buurt actief zijn.

MeerMobiel
tel. 0800 99 028
info@mobiwest.be 
www.meermobiel.be/mav-west-vlaanderen

Minder Mobielen Centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan.

Minder Mobielen Centrale (MMC)
tel. 0475 42 67 19 (elke werkdag van 8.30 tot 11.45 u.)
stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be

Rolstoeltaxi

Taxi MNC
tel. 0475 68 03 11
info@taximnc.be