Tania Tytgat, brugfiguur Jonge Kind

Tania Tytgat ging op maandag 1 januari 2024 als nieuwe brugfiguur Jonge Kind aan de slag bij Stad Nieuwpoort. Zij is de tussenpersoon die gezinnen met kinderen, scholen en de verschillende bevoegde overheidsdiensten met elkaar in contact brengt. Verder werkt ze aan een strategie tegen kansarmoede.

 U bent de nieuwe brugfiguur Jonge Kind van Stad Nieuwpoort. Heeft u ervaring op dat vlak?

Ik behaalde het diploma bachelor orthopedagogie en werkte 22 jaar als opvoedster in de Bijzondere Jeugdzorg. Ik was ook 8 jaar actief als coördinator onthaal bij het OCMW van Oostende. In Nieuwpoort fungeer ik als een laagdrempelig aanspreekpunt voor opvoedingsvragen of familiegerelateerde problemen. Mijn jarenlange ervaring komt bijgevolg goed van pas wanneer ik samenwerk met de betrokken instanties en Nieuwpoortse gezinnen. Als brugfiguur heb je een uitgebreid takenpakket.

Kunt u ons hier wat meer over vertellen?

Mijn takenpakket is enorm gevarieerd. Het omvat huiswerkondersteuning en contact leggen met gezinnen door aanwezig te zijn op plaatsen waar veel kinderen en/of ouders langskomen (scholen, Het Sociaal Huis, 10 / NUS speelpleinwerking, buitenschoolse opvang etc.). Ook het ontwikkelen  van de toekomstige Katrolwerking (studie- en gezinsondersteuning aan huis, red.), ondersteuning bieden aan gezinnen met hulpvragen en beleidsmatig werken rond kansarmoede zijn belangrijke taken.  Ik help ook mee aan het uitwerken van het Huis van het Kind, dat alle jeugd-  en opvoedingsinitiatieven van de Stad bundelt, en werk goed samen met de lagere scholen in Nieuwpoort. Ouders en andere samenwerkingspartners vinden ondertussen al vlotter de weg naar de brugfiguur waardoor ik ook heel wat tijd besteed aan het informeren, ondersteunen en begeleiden van gezinnen. Zo krijg ik veel vragen over kinderopvang, vrijetijdsbesteding, het kansentarief van de UiTPas, financiële problemen etc.

U bent ook verantwoordelijk voor De Triangel. Wat is De Triangel precies?

De Triangel zorgt voor huiswerkbegeleiding en studieondersteuning bij kinderen uit het lager onderwijs. De aanmelding van een leerling verloopt steeds via de Nieuwpoortse basisscholen, maar wel altijd in samenspraak met de ouders. Onze doelgroep bestaat uit kinderen uit kansarme gezinnen en anderstalige kinderen die het Nederlands niet zo goed begrijpen. Ook het merendeel van de ouders is het Nederlands niet machtig. Wij willen hun kinderen een extra duwtje geven zodat ze hun achterstand op school kunnen wegwerken. Dit is ook erg belangrijk voor de integratie van de kinderen in onze samenleving.

Door het vertrek van de vorige brugfiguur lag dit project lange tijd stil. De werking van De Triangel opnieuw opstarten, was dan ook één van mijn eerste prioriteiten.

Bij De Triangel werken ook vrijwilligers. Hoe zit dat in elkaar?

Momenteel bieden we ondersteuning aan een 17-tal kinderen. Vier vrijwilligers begeleiden kleine groepjes van een drietal kinderen op woensdag en vrijdag. Onlangs hebben we vier enthousiaste kandidaat-vrijwilligers gevonden die zich willen engageren voor dit project. Uiteraard zijn andere nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. Volgend jaar willen we de huiswerkbegeleiding organiseren op maandag- , dinsdag- en donderdagnamiddag na de schooluren. Dit sluit meer aan bij de huiswerkdagen van de school zodat we zeker zijn dat de kinderen hun huiswerk maken.

Hoe verloopt de samenwerking met de ouders en werken de kinderen enthousiast mee?

De samenwerking met de ouders verloopt vlot en ze zijn allemaal erg dankbaar voor de hulp die ze van ons krijgen. We ontvangen dan ook heel wat positieve reacties. Sommige gezinnen wonen al lang in onze stad en sommigen verhuisden pas recent naar Nieuwpoort. Het gaat om gezinnen afkomstig uit Oekraïne, Georgië, Portugal, Marokko, Somalië etc. Ook de kinderen die we helpen, zijn bijzonder gemotiveerd. Ze doen hun uiterste best en dat schenkt onze vrijwilligers en mijzelf veel voldoening.

In het nieuwe schooljaar willen  jullie starten met De Katrol. Wat houdt dit project in?

Met dit project willen we studie- en gezinsondersteuning aanbieden bij het gezin zelf. Twee keer per week bezoeken studenten uit sociaalpedagogische opleidingen de ouders om hen te ondersteunen bij hun hulpvraag. Bedoeling is dat de ouders op zelfstandige basis terug verder kunnen. In dit proces zal ik, als brugfiguur, de studenten nauw opvolgen. De Katrol zal optreden als bruggenbouwer zodat kinderen en ouders niet uitgesloten worden en volop geïntegreerd worden in de samenleving. De Katrol biedt studenten ook een unieke leerkans aan waar zij zich op een professionele manier kunnen ontwikkelen.

Op 1 september 2024 verhuizen jullie naar het nieuw Jeugd– en Sportcomplex. Ongetwijfeld iets om naar uit te kijken?

Zeker en vast. In het nieuwe complex krijgen we een vast lokaal waar we rustiger en geconcentreerder kunnen werken. We willen volgend jaar ook inzetten op de digitale vaardigheden van de kinderen en dat rijmt met de nieuwe infrastructuur.