Subsidie voor het bevorderen van deelname in sport, cultuur en jeugd

Verenigingen kunnen een subsidie ontvangen indien ze extra inspanningen doen om meer gezinnen die het financieel moeilijk hebben aan te trekken binnen hun sport-, cultuur- of jeugdaanbod. 

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.