Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Hangt er een bewoond nest van een kerkuil, huis-of boerenzwaluw onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen of kerkuilen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.

U leeft de voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen en kerkuilen strikt na nl.:

  • u houdt deze kolonie(s) instand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Bedrag

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.