Stormvloedkering

In 2018 werd gestart met de bouw van de stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort. Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen hoge waterstanden bij zware stormen.

De uitvoering van de werken aan de stormvloedkering worden uitgevoerd door de Vlaamse Overheid, afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust. Zij behandelen uw vragen over dit project.