Stadskeure

Kunstenaar: Willem Vermandere
Locatie: Marktplein

Centraal op het Marktplein, in de schaduw van de grote lindeboom, bevindt zich een arduinen steenplaat met daarop de aanhef van de Nieuwpoortse Stadskeure.

De Vrijheidskeure werd in 1163 aan Nieuwpoort verleend door Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. De toekenning van een Stadskeure betekende voor Nieuwpoort volledige autonomie op bestuurlijk, fiscaal en juridisch vlak.

Deze Keure is hét bewijs van het belang van Nieuwpoort door de eeuwen heen. In 1999 werden de eerste woorden van dit historisch belangrijke document in steen vereeuwigd. Kunstenaar Willem Vermandere beitelde de zin zowel in het Nederlands als in het Latijn. Bovenaan prijkt het zegel van Filips van den Elzas.

De plaat werd aangebracht tijdens de vernieuwing van het Marktplein in 1999.

Meer Willem Vermandere: