Stadhuis

Locatie: Marktplein 7

Het huidige Stadhuis op het Marktplein werd in 1922 gebouwd. Het allereerste Stadhuis van Nieuwpoort bevond zich oorspronkelijk in de Langestraat en werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij de wederopbouw van de stad wilde men alle belangrijke openbare gebouwen op en rond het Marktplein concentreren. Vier handelsgezinnen moesten daarom hun woning op het Marktplein verlaten om plaats te maken voor het nieuwe Stadhuis.

Bouwkundig behoort het Stadhuis tot de neo-Vlaamse renaissancestijl waarvan onder andere de trapgevels en korfbogen een kenmerk zijn. Boven de voordeur is het wapenschild van Nieuwpoort aangebracht. Het schild wordt geflankeerd door beeltenissen van een ploegende boer en een visser met een anker. Bovenaan staan de woorden ‘Novus Portus’, de Latijnse benaming van de stad.

In het gebouw bevindt zich een rijke verzameling kunstwerken waaronder etsen, tekeningen, aquarellen, schilderijen en beeldhouwwerken.