Sportraad

De sportraad wil 'sporten' bevorderen, de kwaliteit van het sportaanbod in Nieuwpoort verhogen en zoveel mogelijk de Nieuwpoortenaars bij het sportgebeuren betrekken.

Dit doet de sportraad op diverse manieren:

 • De sportraad behartigt de belangen van de aangesloten sportverenigingen bij het stadsbestuur en de hogere overheden.
 • De sportraad stimuleert overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen en bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten clubs of tussen clubs en derden.
 • De sportraad geeft advies (al dan niet op vraag van het college van burgemeester en schepenen) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks zijn betrokken. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van een gemeentelijk sportbeleid.

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Rik Defever
 • Ondervoorzitter: Jenna Marest
 • Penningmeester: Jeroen Declerck
 • Coördinator Sport: Lode Maesen
 • Deskundige Sport: Heleen Debehets
 • Zwembadbeheerder: Evelyn Vyvey
 • Schepen van Sport: Bert Gunst

Leden werkgroep

 • Karel Dewilde
 • Ward D'Hulster
 • Anneke Roelof
 • Lisselotte Watthy