Sportlaureaten

Op initiatief van de stedelijke sportraad worden jaarlijks drie trofeeën uitgereikt:

  • Trofee Sportprestatie aan een club, man of vrouw die een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.
  • Trofee Jongerensportprestatie aan een jongere (-16 jaar) die een uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd.
  • Trofee voor Sportverdienste aan een club of persoon (aangesloten bij een groep of club) die een uitzonderlijke prestatie gerealiseerd heeft. Een persoon kan deze trofee eenmaal winnen.

Voorwaarden

Welke informatie?

Op de kandidaturen staan volgende gegevens:

  • een opsomming van de geleverde prestaties (of inzet) van het voorbije jaar (of voorbije jaren);
  • naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
  • naam van de club of de persoon die de voordracht doet.

De kandidaturen dienen degelijk gemotiveerd, gedateerd en genaamtekend te zijn. Gelieve de Sportdienst ook rechtenvrije foto’s of video’s te bezorgen.

Wie?

  • Kandidaten moeten minstens 1 jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn van een Nieuwpoortse club die aangesloten is bij de sportraad.
  • Iedere inwoner van Nieuwpoort kan een kandidaat voordragen.

Procedure

De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur van de sportraad: p/a Sportsecretariaat, stedelijk sportpark De Lenspolder, Dudenhofenlaan 2B. 

Uiterste deadline hiervoor is maandag 1 januari 2024. De bekendmaking vindt plaats in februari 2024.