Sociaalpedagogische toelage

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak

Voor wie? Het kind

 • heeft recht op een zorgtoeslag binnen het Groeipakket;
 • is niet ouder dan 18 jaar;
 • verblijft niet constant in een instelling;
 • werkt niet in een beschutte werkplaats;
 • beschikt niet over een belastbaar inkomen.

De toelage bedraagt 224 euro per schooljaar.

Voorwaarden

 • De aanvraag gebeurt door de referentiepersoon van het gezin waar het kind officieel deel van uitmaakt.

 • De aanvrager is op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort.
 • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.

De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.

Procedure

Jaarlijks aan te vragen tussen 1 september en 30 juni via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden of ophalen bij het Infopunt Welzijn.

Meebrengen

Nodige bewijsstukken:

 • attest van de school/instelling waaruit blijkt welke dagen het kind thuis verblijft;
 • attest zorgtoeslag van het Agentschap Opgroeien op naam van het kind met minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen of van minstens 4 punten voor de eerste pijler;
 • het recentste aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak