Sibe - Samen is beter

Sibe onderneemt acties om de kwaliteit van uw zorg te verbeteren. Er wordt gestreefd naar een geïntegreerde zorgverleningDat wil zeggen dat alle betrokken hulpverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, apotheek, ziekenhuizen, mutualiteit, sociaal huis, etc.) zich aanpassen aan het zorgproces en de levensdoelen van de patiënt in kwestie. Op die manier ontstaat er zorg op maat.

Bij zorg op maat is het van groot belang om niet enkel de patiënt maar ook de mantelzorger te betrekken. Om die reden organiseert Sibe eveneens acties die de mantelzorger ondersteunen in zijn rol.

Meer info op samenisbeter.be !