Sibe - Samen is beter

Wat is Sibe?

Sibe staat voor Samen is Beter. Geïntegreerde zorgverlening, op maat van de patiënt!

Sibe tracht de patiënt, de zorgverleners én de mantelzorgers op één lijn te krijgen, zodat alles afgestemd wordt op het zorgproces en de levensdoelen van de chronisch zieke patiënt. Doordat alle betrokken hulpverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, apotheek, ziekenhuizen, mutualiteit, sociaal huis) hier hun steentje aan bijdragen, wordt zorg op maat gecreëerd.  

Sibe onderneemt daarom tal van acties om de kwaliteit van uw zorg te verbeteren en de mantelzorger te ondersteunen in zijn rol. 

Meer dan 90 organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector zijn partners van Sibe en hebben samen met zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers nagedacht over het zorglandschap van morgen. Sibe werkt nauw samen met drie eerstelijnszones: ELZ Oostende-Bredene, ELZ Houtland en Polder en ELZ Westkust & Polder. Ze tellen 15 gemeenten waar Sibe de focus op legt. 

Samen is Beter (Sibe), is een initiatief van De Koepel vzw met de steun van de FOD Volksgezondheid. Meer info vanuit de overheid over de chroniccare projecten kunt u nalezen via www.integreo.be

Wat zijn hun doelstellingen?  

Met Sibe willen ze geïntegreerde zorg tot bij alle chronisch zieke patiënten brengen. Een goede samenwerking tussen het volledige zorgteam, rekening houdend met de inspraak van de patiënt, is hierbij van groot belang.

Hun belangrijkste doelstellingen:

  • De patiënt laten meebeslissen over het zorgproces.
  • De patiënt voldoende informeren over de ziekte en de mogelijkheden in het zorgproces.
  • Mantelzorg organiseren en ondersteunen.
  • De sociale contacten van de patiënt optimaliseren.
  • De nodige medicatie op punt zetten.
  • Overbodige ziekenhuisopnames vermijden.
  • Een elektronisch patiëntendossier opstellen dat voor het volledige zorgteam toegankelijk is.

Met Sibe willen ze de zorg en het welzijn van de patiënt verbeteren en tegelijk de kosten beperken. 

Nieuwsgierig naar alle acties van Sibe: kijk dan zekere eens op de website (www.samenisbeter.be) of op de facebookpagina (Samen is Beter - Sibe | Facebook)