Schoolfietsroutekaart

Vind een veilige fietsroute naar school

Een schoolfietsroutekaart toont leerlingen een veilige fietsroute naar school, geeft tips en wijst op aandachtspunten. Dit traject kunt u afdrukken.

Het doel is om de fietsveiligheid van de leerlingen te verbeteren en hen aan te moedigen om meer met de fiets naar school te rijden. Op de kaart vindt u ook de buslijnen en -haltes.

De website is een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met de steun van de secundaire scholen, gemeenten, politiezones en de Fietsersbond.

Vind een veilige fietsroute naar school